Mae eich Hwb Athrawon wedi’i greu gyda chi mewn golwg!

Yng Nghymdeithas Adeiladu Principality rydym yn cydnabod nad yw addysgu addysg ariannol yn hawdd a gall fod yn anodd dod o hyd i ddeunyddiau cefnogi defnyddiol, felly roeddem ni eisiau helpu.

Mae’r wefan hon yn cynnig adnoddau, cynlluniau gwersi a chymorth cwricwlwm i’ch helpu i gyflwyno addysg ariannol mewn modd hwyl a diddorol a helpu i hyrwyddo agweddau cyfrifol tuag at faterion ariannol.

Mae rhaglenni addysg ariannol llawn, yn ogystal â gweithgareddau ac adnoddau unigol, i gynorthwyo eich addysg ariannol bresennol. Lawrlwythwch y Canllaw i athrawon i gael mwy o wybodaeth.

Cliciwch yma ar gyfer y Canllaw i athrawon

Pa grŵp oedran ydych chi’n ei ddysgu?

Gallwch gael gafael ar syniadau gweithgareddau dysgu diddorol, adnoddau cefnogi ac offer defnyddiol i athrawon. Gallwch ddewis lawrlwytho deunyddiau i bob grŵp oedran yn sesiynau unigol neu gallwch ddefnyddio’r Canllaw i athrawon i roi cynnig ar ein taith gysylltiedig i ddysgwyr trwy wahanol bynciau ac amcanion dysgu.

Edrychwch ar y gweithgareddau a’r adnoddau sydd ar gael ar gyfer eich ystod oedran neu lawrlwythwch y rhestr eirfa.

Little bird
Age Badge 5-7

Access downloadable PDFs to print out for the class, as well as interactive games and activities to play in pairs and small groups.

Age Badge 7-9

Access downloadable PDFs to print out for the class, as well as interactive games and activities to play in pairs and small groups.

Age Badge 9-11

Access downloadable PDFs to print out for the class, as well as interactive games and activities to play in pairs and small groups.

Lawrlwythwch gynlluniau gwersi, taflenni ac adnoddau ar gyfer eich dosbarth i helpu i gefnogi taith addysg ariannol eich disgyblion, neu edrychwch ar y rhestr eirfa a drafodir yn y grŵp oedran hwn.