Gallwch weld y sesiynau ar y dudalen hon yn y drefn maen nhw’n ymddangos yn y Canllaw i athrawon (fel taith gysylltiedig), neu gallwch eu gweld fel sesiynau unigol.

Cliciwch “Gweld fel sesiynau” i weld y sesiynau yn ôl hyd.

Lesson BadgeLesson Badge
1

Stori Dylan yn dysgu am arian
(Rhan un)

Stori gyda chwestiynau a gweithgareddau dosbarth perthnasol.

Amser

30
munud

Lefel adnoddau

2

Lle

Ystafell ddosbarth
 

Lesson BadgeLesson Badge
2

Cynllun gweithgaredd rhedeg arian

Nifer o gemau corfforol i helpu i nodi darnau arian ac i archwilio rhifedd arian priodol.

Amser

40 munud -
1.5 awr

Lefel adnoddau

3

Lle

Neuadd chwaraeon/
Maes chwarae

Lesson BadgeLesson Badge
3

Cynllun gweithgaredd symbolau a digidau

Tasg greadigol, i roi cyfle i’r dysgwyr ymarfer ysgrifennu digidau a symbolau mewn fformat hamddenol a phleserus.

Amser

30
munud

Lefel adnoddau

2

Lle

Ystafell ddosbarth

Lesson BadgeLesson Badge
4

Stori Mae angen injan dân ar Dylan
(Rhan dau)

Stori gyda chwestiynau a gweithgareddau dosbarth perthnasol.

Amser

30
munud

Lefel adnoddau

2

Lle

Ystafell ddosbarth

Lesson BadgeLesson Badge
5

Cynllun gweithgaredd bingo gwerth

Gêm bingo syml, i helpu dysgwyr i ddeall angen ac eisiau, ac i archwilio syniadau o werth.

Amser

30
munud

Lefel adnoddau

2

Lle

Ystafell ddosbarth

Lesson BadgeLesson Badge
6

Stori Dylan yn cael swydd
(Rhan tri)

Stori gyda chwestiynau a gweithgareddau dosbarth perthnasol.

Amser

30
munud

Lefel adnoddau

2

Lle

Ystafell ddosbarth

Lesson BadgeLesson Badge
7

Cynllun gweithgaredd prynu a gwerthu

Tair gêm gorfforol i archwilio’r cysyniadau a’r eirfa a drafodir drwy’r tasgau a’r straeon blaenorol.

Amser

1 - 1.5
awr

Lefel adnoddau

4

Lle

Neuadd chwaraeon/
Maes chwarae

Lesson BadgeLesson Badge
8

Cynllun gweithgaredd gemau geirfa

Gemau geiriau i alluogi dysgwyr i atgyfnerthu’r eirfa a’r cysyniadau.

Amser

Hyd at
1 awr

Lefel adnoddau

2

Lle

Ystafell ddosbarth
 

Lesson BadgeLesson Badge
9

Prosiect cardiau cyfarch

Mae'r prosiect hwn yn galluogi'r dysgwyr i roi'r sgiliau a'r wybodaeth maen nhw wedi eu harchwilio drwy'r rhaglen hon ar waith.

Bydd y dysgwyr yn creu cardiau y gellir eu gwerthu yn ddamcaniaethol i ffrindiau a theulu neu y gellir eu gwerthu mewn ffair ysgol.

Diolch am ddefnyddio'r Hwb Athrawon!

Cymerwch funud i ateb y cwestiynau isod. Mae eich adborth yn werthfawr ac yn ein helpu i wella ein cynnwys ac adnoddau i'w gwneud nhw'n well i chi.

Sut byddech chi'n graddio ymgysylltiad y plant â'r gweithgaredd?
Gwael
Da
Gwych
Please rate the children’s engagement with the activity.
Sut byddech chi'n graddio gwerth addysgol y gweithgaredd?
Gwael
Da
Gwych
Please rate the educational value of the activity.
A fyddech chi'n argymell y gweithgaredd hwn i bobl eraill?
Please tell us if you would recommend this activity to others.

Diolch am ddefnyddio’r hwb Athrawon!

Hoffem ni roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddatblygiadau yn y dyfodol a deunydd newydd cyffrous. Os hoffech dderbyn y diweddariadau hyn, llenwch eich manylion isod.

Math o Addysg

  • Dewiswch
  • Lefel 1 (5 i 7 oed)
  • Lefel 2 (7 i 9 oed)
  • Lefel 3 (9 i 11 oed)
Dewiswch fath o addysg.
Mae hwn yn faes gofynnol. Nodwch enw Ysgol dilys.
Mae hwn yn faes gofynnol. Nodwch Dref neu God Post dilys.
Mae hwn yn faes gofynnol. Nodwch gyfeiriad e-bost dilys.

Drwy gofrestru a chyflwyno eich manylion rydych yn derbyn ein hysbysiad preifatrwydd. Ni fyddwn byth yn rhannu eich data personol, a gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.