Gallwch weld y sesiynau ar y dudalen hon yn y drefn maen nhw’n ymddangos yn y Canllaw i athrawon (fel taith gysylltiedig), neu gallwch eu gweld fel sesiynau unigol.

Cliciwch “Gweld fel sesiynau” i weld y sesiynau yn ôl hyd.

Lesson BadgeLesson Badge
1

Taith Dylan i’r ffair fusnes

Stori gyda chwestiynau a gweithgareddau dosbarth perthnasol.

Amser

60+
munud

Lefel adnoddau

2

Lle

Ystafell ddosbarth

Lesson BadgeLesson Badge
2

Cynllun gweithgaredd ennill a gwario

Gêm gardiau a dis syml i annog y dysgwyr i weithio ar adio a thynnu gwerthoedd ariannol, gan ddefnyddio cofnodion cyllid.

Amser

30-60
munud

Lefel adnoddau

2

Lle

Ystafell ddosbarth

Lesson BadgeLesson Badge
3

Cynllun gweithgaredd gyrfaoedd

Stori gyda chwestiynau a gweithgareddau dosbarth perthnasol.

Amser

2-3
awr

Lefel adnoddau

2

Lle

Ystafell ddosbarth

Lesson BadgeLesson Badge
4

Cynllun gweithgaredd llif arian

Gweithgaredd grŵp cydweithredol, archwiliol i archwilio sut mae arian yn llifo drwy gymdeithas.

Amser

1-2.5
awr

Lefel adnoddau

2

Lle

Ystafell ddosbarth

Lesson BadgeLesson Badge
5

Cynllun gweithgaredd dylunio cynnyrch

Stori gyda chwestiynau a gweithgareddau dosbarth perthnasol.

Amser

30-60
munud

Lefel adnoddau

1

Lle

Ystafell ddosbarth

Lesson BadgeLesson Badge
6

Cynllun gweithgaredd adeiladu tŵr

Yn dilyn y gweithgaredd gyrfa blaenorol, tynnwch sylw at bwysigrwydd gwaith tîm a chyfathrebu ar gyfer unrhyw yrfa.

Amser

1.5
awr

Lefel adnoddau

3

Lle

Ystafell ddosbarth

Lesson BadgeLesson Badge
7

Cynllun gweithgaredd logo a brand

Gweithgaredd dosbarth i archwilio gwerth a phwrpas creu brand busnes gyda thasg cyflwyno strwythuredig.

Amser

2-4
awr

Lefel adnoddau

1

Lle

Ystafell ddosbarth

Lesson BadgeLesson Badge
8

Cynllun gweithgaredd gemau geirfa

Sawl gêm geiriau i atgyfnerthu dealltwriaeth o’r eirfa ariannol. Gellir chwarae’r gemau un ar ôl ei gilydd neu fel gweithgareddau unigol ar wahanol adegau.

Amser

25-120
munud

Lefel adnoddau

2

Lle

Ystafell ddosbarth

Lesson BadgeLesson Badge
9

Prosiect Blwyddlyfr

Stori gyda chwestiynau a gweithgareddau dosbarth perthnasol.

Diolch am ddefnyddio'r Hwb Athrawon!

Cymerwch funud i ateb y cwestiynau isod. Mae eich adborth yn werthfawr ac yn ein helpu i wella ein cynnwys ac adnoddau i'w gwneud nhw'n well i chi.

Sut byddech chi'n graddio ymgysylltiad y plant â'r gweithgaredd?
Gwael
Da
Gwych
Please rate the children’s engagement with the activity.
Sut byddech chi'n graddio gwerth addysgol y gweithgaredd?
Gwael
Da
Gwych
Please rate the educational value of the activity.
A fyddech chi'n argymell y gweithgaredd hwn i bobl eraill?
Please tell us if you would recommend this activity to others.

Diolch am ddefnyddio’r hwb Athrawon!

Hoffem ni roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddatblygiadau yn y dyfodol a deunydd newydd cyffrous. Os hoffech dderbyn y diweddariadau hyn, llenwch eich manylion isod.

Math o Addysg

  • Dewiswch
  • Lefel 1 (5 i 7 oed)
  • Lefel 2 (7 i 9 oed)
  • Lefel 3 (9 i 11 oed)
Dewiswch fath o addysg.
Mae hwn yn faes gofynnol. Nodwch enw Ysgol dilys.
Mae hwn yn faes gofynnol. Nodwch Dref neu God Post dilys.
Mae hwn yn faes gofynnol. Nodwch gyfeiriad e-bost dilys.

Drwy gofrestru a chyflwyno eich manylion rydych yn derbyn ein hysbysiad preifatrwydd. Ni fyddwn byth yn rhannu eich data personol, a gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.