Polisi Cwcis

Crynodeb

Ffeil destun fach yw cwci sy'n cael ei storio ar eich cyfrifiadur neu ddyfais pan fyddwch yn ymweld â gwefan benodol. Mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn:

  • caniatáu i'r wefan hon weithio'n iawn, a helpu i'w chadw'n ddiogel
  • gwneud y wefan hon yn haws i'w defnyddio drwy eich cofio
  • ein helpu i ddeall sut mae pobl yn defnyddio'r wefan hon

Ceir rhagor o wybodaeth am sut mae'r wefan hon yn defnyddio cwcis isod.

Ynglŷn â'r polisi hwn

Mae'r polisi hwn yn esbonio beth yw cwcis, pam ein bod yn eu defnyddio a'r hyn yr ydym yn eu defnyddio ar eu cyfer, ac yn cynnwys manylion y cwcis a ddefnyddir ar y wefan hon. Rydym hefyd wedi darparu gwybodaeth am sut y gallwch reoli cwcis.

Rydym yn gobeithio, ar ôl darllen y polisi hwn, y byddwch yn caniatáu i ni barhau i ddefnyddio cwcis i helpu i wneud y gorau o'ch profiad wrth ddefnyddio'r wefan hon.

Beth yw cwci?

Llinynnau byr o destun yw cwcis sy'n cael eu hanfon o weinydd gwe i gof eich porwr gwe pan fyddwch yn ymweld â gwefan benodol. Mae'r cwci'n cael ei storio ar eich cyfrifiadur ond nid yw'n rhaglen y gellir ei weithredu ac ni all niweidio eich caledwedd na'ch meddalwedd.

Mae llawer o wahanol fathau o gwcis, gan gynnwys:

Cwcis Sesiwn - Mae’r rhain yn ffeiliau cwcis dros dro sy'n cael eu dileu pan fyddwch yn cau eich porwr rhyngrwyd. Mae hyn yn golygu na fydd y cwcis hyn yn cael eu cofio ar eich ymweliad nesaf.

Cwcis Parhaus - Mae’r rhain yn gwcis sy'n aros yn eich porwr nes i chi naill ai ddewis eu dileu neu maen nhw’n dod i ben. Gall y cwcis hyn fod â dyddiad dod i ben o hyd at 5 mlynedd.

Pam rydyn ni'n defnyddio cwcis?

Mae cwcis yn ein helpu i gasglu gwybodaeth gennych chi, y gallwn ei defnyddio pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan neu'n ei defnyddio eto. Fel hyn, gallwn ni wybod lle yr ydych wedi’i gyrraedd yn rhai o'n gemau ar-lein.

Mae angen rhai cwcis fel bod y wefan hon yn gweithio'n ddiogel.

Ar y wefan hon, rydym yn defnyddio cwcis am y rhesymau canlynol:

  • Monitro sut mae ein cwsmeriaid yn defnyddio'r wefan, sy'n ein helpu i wneud newidiadau i wella eich profiad ar y wefan.
  • Gwneud yn siŵr bod eich cynnydd drwy ein gemau wedi'i gofnodi, felly does dim rhaid i chi eu gorffen i gyd ar yr un pryd.
  • Casglu gwybodaeth ddemograffig ac ystadegau ymwelwyr sy'n ein galluogi i wella cynnwys a strwythur ein gwefan.
  • Casglu data ar dudalennau a welwyd.
  • Rydym hefyd yn rhannu gwybodaeth am eich defnydd o'r wefan hon gyda'n partneriaid cyfryngau cymdeithasol, hysbysebu a dadansoddi dibynadwy.

Mae'r holl gwcis rydyn ni'n eu defnyddio yn casglu gwybodaeth yn ddienw (fel na allwn eich adnabod). Ceir rhagor o fanylion am sut yr ydym yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch yn ein hysbysiad preifatrwydd.

Pa gwcis ydyn ni'n eu defnyddio?

Rydym ni’n defnyddio'r cwcis canlynol ar ein gwefan:

Cwbl Angenrheidiol - Mae’r rhain yn gwcis y bernir eu bod yn angenrheidiol i weithrediad y wefan, fel y rhai sy'n mesur a'r rhai sy'n dosbarthu traffig gwefannau neu'r rhai sy'n caniatáu i chi fewngofnodi i rannau diogel.

Perfformiad - Mae’r rhain yn gwcis sy'n olrhain pa mor dda y mae'r wefan yn gweithio, nodi unrhyw broblemau gyda thudalennau a sut rydych chi'n defnyddio ein gwefan.

Swyddogaethol - Mae’r rhain yn gwcis a ddefnyddir i ddarparu gwasanaethau neu i gofio gosodiadau er mwyn gwella eich profiad ar ein gwefan, fel dewisiadau iaith.

Gallwch ddod o hyd i olwg fanylach ar ein cwcis ar waelod y dudalen hon. Gallwch reoli pob cwci drwy newid y gosodiadau yn eich porwr a gallwch optio allan o gwcis Dadansoddeg gan ddefnyddio'r togl uwch.

Defnyddir cwcis ar y wefan hon