Gallwch weld y sesiynau ar y dudalen hon yn y drefn maen nhw’n ymddangos yn y Canllaw i athrawon (fel taith gysylltiedig), neu gallwch eu gweld fel sesiynau unigol.

Cliciwch “Gweld fel sesiynau” i weld y sesiynau yn ôl hyd.

Lesson BadgeLesson Badge
1

Dylan yn dysgu i helpu a chynilo

Stori gyda chwestiynau a gweithgareddau dosbarth perthnasol.

Amser

30
munud

Lefel adnoddau

2

Lle

Ystafell ddosbarth

Lesson BadgeLesson Badge
2

Cynllun gweithgaredd cynilion dosbarth

Golwg newydd ar siart gwobrwyo traddodiadol, trwy ennill pwyntiau a gwobrau fel dosbarth, gan annog dysgwyr i gynilo.

Amser

10-30
munud

Lefel adnoddau

2

Lle

Ystafell ddosbarth

Lesson BadgeLesson Badge
3

Cynllun gweithgareddau enillwyr damcaniaethol

Tasg grŵp meddwl yn feirniadol, lle mae angen i’r dysgwyr negodi gyda’i gilydd, gan wneud penderfyniadau ynghylch sut i wario’n ddoeth, ac ysgogi dealltwriaeth ddyfnach o werth.

Amser

35-65
munud

Lefel adnoddau

1

Lle

Ystafell ddosbarth
 

Lesson BadgeLesson Badge
4

Cynllun gweithgaredd gwisgo ar gyfer y swydd

Prosiect dosbarth neu waith cartref i greu cyflwyniad swydd, gydag elfen gwisgo i fyny.

Amser

2-6
awr

Lefel adnoddau

2

Lle

Ystafell ddosbarth/
cartref

Lesson BadgeLesson Badge
5

Diogelu’r wy

Mae’n rhaid i’r dysgwyr wneud penderfyniadau prynu i ddiogelu wy mewn modd creadigol cyn ei daflu ar y maes chwarae.

Amser

1.5-3
awr

Lefel adnoddau

4

Lle

Ystafell ddosbarth/
Maes chwarae

Lesson BadgeLesson Badge
6

Cynllun gweithgaredd fy nghartre

Bydd y dysgwyr yn defnyddio darluniau golwg oddi uchod i gynllunio eu cartref eu hunain. Yna gellir defnyddio eu cynlluniau i chwarae gêm fwrdd.

Amser

45-60
munud

Lefel adnoddau

2

Lle

Ystafell ddosbarth

Lesson BadgeLesson Badge
7

Cynllun gweithgaredd poster elusen

Gweithgaredd creadigol, i roi egwyddorion marchnata sylfaenol ar waith, yng nghyd-destun codi ymwybyddiaeth o achos elusennol.

Amser

1-1.5
awr

Lefel adnoddau

3

Lle

Ystafell ddosbarth

Lesson BadgeLesson Badge
8

Cynllun gweithgaredd gemau geirfa

Casgliad o gemau geiriau i atgyfnerthu’r eirfa a’r cysyniadau.

Amser

1-2.5
awr

Lefel adnoddau

2

Lle

Ystafell ddosbarth

Lesson BadgeLesson Badge
9

Prosiect Comisiwn Artist

Stori gyda chwestiynau a gweithgareddau dosbarth perthnasol.

Diolch am ddefnyddio'r Hwb Athrawon!

Cymerwch funud i ateb y cwestiynau isod. Mae eich adborth yn werthfawr ac yn ein helpu i wella ein cynnwys ac adnoddau i'w gwneud nhw'n well i chi.

Sut byddech chi'n graddio ymgysylltiad y plant â'r gweithgaredd?
Gwael
Da
Gwych
Please rate the children’s engagement with the activity.
Sut byddech chi'n graddio gwerth addysgol y gweithgaredd?
Gwael
Da
Gwych
Please rate the educational value of the activity.
A fyddech chi'n argymell y gweithgaredd hwn i bobl eraill?
Please tell us if you would recommend this activity to others.

Diolch am ddefnyddio’r hwb Athrawon!

Hoffem ni roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddatblygiadau yn y dyfodol a deunydd newydd cyffrous. Os hoffech dderbyn y diweddariadau hyn, llenwch eich manylion isod.

Math o Addysg

  • Dewiswch
  • Lefel 1 (5 i 7 oed)
  • Lefel 2 (7 i 9 oed)
  • Lefel 3 (9 i 11 oed)
Dewiswch fath o addysg.
Mae hwn yn faes gofynnol. Nodwch enw Ysgol dilys.
Mae hwn yn faes gofynnol. Nodwch Dref neu God Post dilys.
Mae hwn yn faes gofynnol. Nodwch gyfeiriad e-bost dilys.

Drwy gofrestru a chyflwyno eich manylion rydych yn derbyn ein hysbysiad preifatrwydd. Ni fyddwn byth yn rhannu eich data personol, a gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.